Władze Stowarzyszenia

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

 
Lucyna Kostkowska
Prezes Zarządu
tel. 601-151-825
 
Roberta Czarnecka
Wiceprezes Zarządu
tel. 500-372-515
 
Alicja Maja
Członek Zarządu
tel. 501-866-335
 
Katarzyna Janczuk
Członek Zarządu
tel. 602-666-883
 
Joanna Zawadzka-Mróz
Sekretarz
tel. 880-044-203
 
Renata Oczkowska
Skarbnik
tel. 508-800-908

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Agnieszka Konkel
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Piotr Pluta
Członek Komisji Rewizyjnej
Justyna Potrzebowska
Członek Komisji Rewizyjnej
Aleksandra Kaczyński
Członek Komisji Rewizyjnej