SUPERWIZJA – Elżebieta Pakoca – Warszawa – marzec2