Władze Stowarzyszenia

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

Lucyna Kostkowska
Prezes Zarządu
tel. 601-151-825
Roberta Czarnecka
Wiceprezes Zarządu
tel. 500-372-515
Alicja Maja
Członek Zarządu
tel. 501-866-335
Katarzyna Janczuk
Członek Zarządu
tel. 602-666-883
Joanna Zawadzka-Mróz
Sekretarz
tel. 880-044-203
Renata Oczkowska
Skarbnik
tel. 508-800-908

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Agnieszka Konkel
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Piotr Pluta
Członek Komisji Rewizyjnej
Justyna Potrzebowska
Członek Komisji Rewizyjnej
Aleksandra Kaczyński
Członek Komisji Rewizyjnej